A 2018-as év kiértékelése

Társulásunk fontos feladatának tartja ráirányítani a fiatalok, a fiatal családok figyelmét a család fontosságára, az egészséges életmódra, a szenvedélybetegségekre, ami egyre súlyosabban sújtja a családokat és a fiatalokat egyaránt. Sajnos sok a megoldatlan probléma a fiatalok, a családok és a társadalom részéről, munkánkkal – habár csekély részben is - de szeretnénk hozzájárulni a felmerülő súlyos kérdések megoldásához rendezvényeinken keresztül. Tevékenységünk között elsősorban a nyári táborok, konferenciák, valamint az oktatási intézményekben szervezett előadások szervezése szerepel.

Oktatási intézményekben pszichológiai témájú előadásaink, valamint több társadalmi témát érintő előadás szülőknek diákoknak, tanároknak és nevelőknek egyaránt szólnak.
Gáspár Károly úrral 2007-ben találkoztunk először, aki a kábítószer ellenességre tettel fel életét és munkásságát. Fia tragikus körülmények között kábítószer túladagolásban hunyt el, ez arra késztette az apát, hogy fia életét és tragédiáját filmre feldolgozva járja Kárpát-medence iskoláit, faluközösségeit és terjessze a kábítószer elleni harcot. Társulásunk elsősorban a Felvidéken szervezi előadásait. Megismerkedésünk óta több mint 300 előadást tartott, és itt szinte beépült tevékenysége a köztudatba. Gyakran kérik a magyar oktatási intézmények, mert értékes gondolataival a fiataloknak a komoly problémák megoldásához mutatja az utat. Fáradhatatlan kitartása és fiatalos lendülete a kábítószer ellenes tevékenysége során sok fiatalnak példakép is egyben.
1018-as évet sikeresnek mondhatjuk, mert maradéktalanul sikerült megvalósítani tervezett rendezvényeinket.
Számos rendezvényen részt vettünk, amit más szervezetek rendeztek, ilyen volt pl. a Házasság hete az Országházban, amit a KCSSZ (Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége) minden évben sikeresen rendez, és lehetőséget biztosít számunkra a rendezvényen való részvételre.
Részt vettünk a Tiszavasvári Nagycsaládos Egyesület „KOR-TÁRS-TÁRS a FIATAL CSALÁDOK mellett határon innen és túl, valamint „Családi ÉRTÉK-KÉP, avagy KOR-TÁRSaink határon innen és túl, illetve „Sport, család egészség” elnevezésű rendezvényen.
A Nemzeti Színházban a János vitéz előadáson vettünk rész 2018 május 5-én, amit szintén a KCSSZ szervezett a kárpátmedencei családok részére.
V. Kárpát–medencei Civil Konferencián vettünk részt 2018 szeptember 28-29-én.
Részt vettünk a CARISSIMI Nonprofit Alap – Akadálymenetesítés a szívekben és a fejekben című szakmai napon 2018 október 5-én Komáromban a Selye János Egyetem Konferencia –központjában.
Segítséget nyújtottunk a Kárpát-medencei Demográfiai Konferencia megszervezésben, amely Dunaszerdahelyen valósult meg 2018 november 23- 25 között.

Saját rendezvényeink:

Ép testben ép lélek konferencia Komárom
Rendezvényünk elsősorban a társadalmi szervezetek vezetőinek valamint az oktatási intézmények tanárainak, vezetőinek szólt. A rendezvényen közel 50 fő vett részt, ahol különböző elöadásokat hallgattak meg.
Külhoni Magyar Családok Fesztiválja
Több szervezet összefogásával valósítottuk meg a rendezvényt Nádszegen mintegy 260 fö részvételével. A programban szerepelt kézműves foglalkozás, előadások felnőtteknek, sport és kultúrmüsor. A résztvevők kitunően érezték magukat és sok sok élménnyel tértek haza.
Nyári tábor a Mogyoróhegy tetején
A Nagyvillám hegy lábánál 103 fő részvételével valósítottuk meg a nyári programot,amelyen tobb szulő is részt vett a társulás tagjain kívül. A tervezett programokat teljesítettük. A szép környezet és a sok információ, valamint a szabad programok is jó kikapcsolódást nyújtottak a résztvevőknek. A táborokba vannak állandó visszatérő táborozók, akik segítenek az újaknak a beilleszkedésben. Az egyes napok programjait úgy állítottuk össze, hogy lehetőség szerint tudjanak barátságok szövődni. Valamint a közös játékokkal ismeretekhez jussanak és feltöltődjenek a résztvevők.
Család szerepe a prevencióban
Ezt a rendezvényt közösen szerveztük a Nádej-Reménység n.o nonprofit alappal
Témája az addikciók kialakulásának folyamata, a családi rendszer szerepe valamint drog megjelenése a családban.
Az előadók Lovizer János és Livizer Dániel addiktógiai konzultánsok voltak. Ez rendezvény az Interreg program keretében valósult meg.
Karácsonyi ünnepség
Évente rendezzük tagjaink és munkatársaink valamint családjaik részére, ahol megköszönve egész évi munkájukat, kötetlen kipcsolódást biztosítunk részükre.
Szakmai foglalkozások és előadások az iskolákban
Ezeket az előadásokat rendszeresen szervezzük minden évben, évente mintegy 70 -100 előadás valósul meg szakembereink segítségével. Évente bővül a kínálat újabb és újabb témájú előadásokkal.

Pszichológiai témájú előadásaink:
Diákoknak:
A gyermekeknek tervezett foglalkozások célja a fiatalok mentálhigiénés kultúrájának erősítése, a prevenció, az őket érintő kérdések, esetleges nehézségek átbeszélésére és válaszkeresésre lehetőséget teremtő alkalmak biztosítása.
Témák: önismeret, csapatépítés, kommunikáció-konfliktuskezelés, párválasztás-szerelem-szexualitás, agresszió-indulatok, pályaválasztás-életpálya építés, internetezés: a virtuális valóság versus valós élet; testi-lelki EGÉSZség, tanulás-tanulási stratégiák és szabadidő-tervezés, stresszkezelés-relaxáció-
Szülőknek:
A szülőknek szóló foglalkozások célja, hogy gyermekükkel kapcsolatos főbb kérdések tekintetében információkhoz juthassanak, feltehessék kérdéseiket, esetleg egymás között tapasztalatot cserélhessenek. A mindennapi élet hatékony működésének hátterében rengeteg pszichológiai tényező rejlik, melyekről való tudás hozzájárul az egyes helyzetek eredményesebb kezeléséhez, növelve a kiegyensúlyozottságot és az elégedettséget.
Témák: „Óvodából iskolába: menjen, vagy maradjon? Mikor válik éretté egy gyermek az iskolakezdésre?”; „Gyermekem és az iskola”; „Milyen felnőtt válik majd a gyermekemből? A jövő alapköveit a jelenben rakjuk le és a hétköznapokban építjük!”.
A részletesebb leírások, ismertetők:
Diákoknak szóló előadások:
- Önismeret:
A serdülőkor egyik legfőbb fejlődési feladata az identitás kialakulása, melyben az önismeret kiemelt fontosságú szerepet kap. A foglalkozás célja a diákok segítése a „ki vagyok én?” kérdés megfogalmazásában, mely során csoportos és egyéni játékos feladatok segítségével töltjük fel tartalommal az említett kérdést.
- Csapatépítés:
Újonnan kialakult osztályközösségek ismerkedésének segítése történik ezen a csoportfoglalkozáson. A jó hangulatú közös élmények közösségformáló erejét segítségül hívva, a csoportkohézió növelésével a hatékonyabban működő osztályközösség megalapozását segítjük.
- Kommunikáció, konfliktuskezelés:
Az emberi kapcsolatok alakításának elengedhetetlen tényezője a kommunikáció, mellyel sok örömöt és bánatot is okozhatunk társainknak. Az előadás célja a diákok érzékenyítése, megismertetése az erőszakmentes kommunikáció alapjaival, mely segítségével javítható emberi kapcsolataik minősége. A konfliktuskezelési módok megismerésével pedig bővülhet a diákok probléma-megoldási repertoárja.
- Párválasztás, szerelem, szexualitás:
A fiatalokat érintő, mindennapi gondolataik jelentős részét lefoglaló témának a boncolgatása, mely során beszélgetünk a párkapcsolatok fejlődéséről, a férfi-női különbségekről, szerelemről, a szexualitás felelősségteljes megéléséről, esetleges veszélyeiről.
- Agresszió, indulatok:
Az agresszív cselekedetek folyamatos növekedést mutató tendenciája megformálja az igényt, hogy beszélgessünk az erőszak, bántalmazás formáiról, a bántalmazott jogairól, valamint a bántalmazó felelősségéről. Indulataink, haragunk megfelelő kifejezésének formái és levezetésének lehetőségei csökkentik az agresszivitást.
- Pályaválasztás, életpálya építés:
A végzős diákok döntéshelyzetének segítését tűzi ki célul ez a foglalkozás, mely során az egyéni érdeklődés és személyiségi jellemzőkhöz leginkább illeszkedő hivatásválasztás megbeszélése, a döntési folyamat szempontjainak boncolgatása, valamint a rövid- és hosszútávú célkitűzések megfogalmazása történik.
- Internetezés: a virtuális valóság versus valós élet:
Korunk technikai vívmányai a széleskörű információelérés vitathatatlan előnye mellett számos nehézséget is generált, a közösségi oldalakon történő megjelenés megteremtett egy újabb létformát, a „virtuális életet”. Az internet felelősségteljes használatáról, a közösségi oldalakon történő látszatvilág reális felismeréséről, a biztonságos adatközlésről, az elektronikus kommunikáció és a hús-vér kapcsolatok között keletkező egyre nagyobb szakadék áthidalásának lehetőségeiről beszélgetünk a gyerekekkel.
- Testi-lelki EGÉSZség:
Az előadás célja a gyerekek figyelmét felhívni a test-lélek egységének, harmóniájának fontosságára. A testi-lelki egészségmegőrzés módjairól beszélgetünk: táplálkozás, mozgás, a lélek „táplálása”, „pszicho-fitness”. Megvizsgáljuk a figyelmeztető jeleket (hangulati problémák, evészavarok), és apróbb, a mindennapokban bevethető „trükkökről” is szó esik, melyek segíthetik a harmónia erősítését, az esetleges megborult egyensúly helyreállítását.
- Tanulás, tanulási stratégiák és szabadidő-tervezés:
A tanulás sok tanulónak a „fölösleges rossz” élménye, gyakran tanulási hatékonyságuk sem megfelelő. Ennek hátterében többféle tényező is húzódhat, pl. elvárások vagy éppen azok hiánya, szorongás, motivációhiány, nem megfelelő tanulási stratégia, a tervezés és időbeosztás nehézségei. Az előadás célja olyan stratégiák megbeszélése, melyek segítségével a diákok hatékonyabban boldogulhatnak mindennapi tanulnivalójukkal.
- Stresszkezelés, relaxáció:
A mindennapos stressz és annak következményei nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek életét is terheli. A képzelet és a fantázia világát segítségül hívva olyan relaxációs technikákban szerezhetnek sajátélményt a diákok, melyek rendszeres gyakorlásával a feszültségcsökkentés egyik leghatékonyabb módját tudhatják magukénak.
- Bullying/Sikanírozás
A kortárs bántalmazás, szekírozás igen gyakori probléma- feltehetőleg minden 6. gyermeket érint valamilyen formában. A bántalmazó, az áldozat és a szemlélődők számára is romboló hatású. Számtalan formájáról, okairól, hatásairól tudhatnak meg többet a tanulók.
- Az érzelmek birodalma
Az érzelmi intelligencia az egyik legfontosabb a kiegyensúlyozott és sikeres élet titkai közül. Az érzelmek felismerése, beazonosítása, átérzése, megfogalmazása, megosztása és szabályozása óriási jelentőségű az egyén lelki egészsége, valamint a minőségi emberi kapcsolatok tekintetében. Rengeteg konfliktust tudnánk megelőzni, ha időben felismernénk, amint az érzelmeink lesodornak a racionalitás útjáról, tudnánk, mi váltotta ki ezeket az érzéseket és megtanulnánk helyesen levezetni indulatainkat. A tréning során a gyerekek/fiatalok megismerkednek az alap érzelmekkel, beszélgetünk az érzelmek és a gondolatok kölcsönhatásáról, valamint ezek viselkedésre gyakorolt hatásáról.
Szülőknek szóló előadások:
- Óvodából iskolába: menjen, vagy maradjon? Mikor válik éretté egy gyermek az iskolakezdésre?
Minden család és gyermek életének egyik fontos mérföldköve, amikor az iskola kapui megnyílnak az óvodás előtt. Ennek a döntésnek a következményei a gyermek egész további életére is kihatnak, így érdemes néhány főbb szempontot figyelembe véve időzíteni a gyermek találkozását a mindennapos teljesítményhelyzettel. Ebben kívánunk segíteni a szülőknek ezzel az előadással, mely során az iskolaérettség főbb kritériumainak átbeszélése mellette néhány hasznos gyakorlati jellegű ötletet is kaphatnak, hogyan segíthetik ők (otthon, játékos formában) gyermeküket abban, hogy erősségeik figyelembe vétele mellett a számukra kicsit nehezebbnek tűnő készségekben is fejlődhessenek.
- Gyermekem és az iskola
Az iskoláskorú gyermek (legyen az kicsi, vagy már nagy) egy fontos szerepkörrel bír a mindennapi élete során: tanulóként kell helytállnia. Azonban az, hogy hogyan alakul a kapcsolata a teljesítményhelyzetekkel, milyen lesz az előmenetele az iskolában, hogyan alakul az önértékelése, nagyon sok tényezőnek a függvénye. Ennek az előadásnak a célja, hogy végigtekintsük azokat az érzékeny pontokat, melyek sérülékennyé tehetik a gyermeket, valamint azt, hogy a szülők hogyan tudják a gyermek számára a legmegfelelőbb körülményeket megteremteni, hogy a képességeivel összhangban tudjon teljesíteni, kompetensnek érezze magát, megalapozva ezzel a jövőjét, hatékony felnőtté válásának lehetőségét. Áttekintjük a beilleszkedési és tanulási nehézségek pszichológiai hátterét, a szülői elvárások hatásait, a motiváció leghatékonyabb módjait, a kudarcélmények hosszútávú következményeit, valamint a testi tünetek (pl. hasfájás, fejfájás), hátterében húzódó lehetéses lelki okokat.
- Milyen felnőtt válik majd a gyermekemből? A jövő alapköveit a jelenben rakjuk le és a hétköznapokban építjük!
Ebben az előadásban végigbeszéljük a gyermekek fejlődésének főbb fejlődéspszichológiai vonatkozásait, születésüktől kezdve egészen a serdülőkorig. Boncolgatjuk azokat a kulcsfontosságú szempontokat (szeretet, kötődés, szabályok, határok, nevelési elvek, szülő-gyermek kapcsolat, testvérkapcsolatok stb.), melyek figyelembevételével sokat tehetünk gyermekünk kiegyensúlyozott lelki fejlődése érdekében. Az egyes nevelési elvek mentén rátekintést nyerünk azok későbbi, felnőttkorra gyakorolt hatásaikra is. Mindezeket példákkal, esetismertetésekkel tesszük könnyebben érthetővé, majd természetesen személyes kérdések feltevésére is adódik lehetőség.
Ez utóbbi előadás egy átfogó összegzés. Amennyiben a különféle egyéb témák, vagy érzelmileg viharosabb fejlődési korszakok (pl. az óvodások és a dackorszak, kiskamaszkor, kamaszkor) egyes specifikumainak mélyebb megértésére nyílik igény a szülők részéről, természetesen ennek lehetőségét is biztosítjuk számukra.
- Pénzügyi tudatosság a családban.
A családi költségvetés összeállításával megismerhetik a lehetséges bevételi forrásokat, a legfontosabb rendszeres és eseti kiadásokat. Elgondolkodhatnak a bevétel növelésének lehetőségein, illetve a kiadások csökkentésén. Külön érdemes néhány alapvető fogalmat tisztázni a hitellel kapcsolatban.
Vállakozások
A vállalkozásokkal kapcsolatos gyakorlati kérdések, megoldások foglalkozás keretén belül.
Vándormeseíró a varázsmesékről
A magyar nyevről, a természet szeretetéről interaktív előadást tart kicsiknek és nagyoknak korhatár nélkül.
Drogprevenció
Gáspár Károllyal az apával, aki a fiát veszítette el a drog miatt.

Házasság hete az Országházban - Budapest, 2018.02.16-18
Színházlátogatás - Budapest, 2018 áprílis 5
Ép testben ép lélek (konferenciaÖ - Komárom,2018 május 22
kulhoni Magyar Családok Fesztiválja - Nádszeg - Trstice, 24.6.2018
Nyári tábor a Mogyoróhegy tetején - Visegrád-Pilis, 2018.08.13-19
Szakmai eloadások és foglalkozások iskolákban - Pozsonytól - Kistárkányig, 2018 egész évben
Család szerepe a prevencióban (szakmai előadás) - Dunaszerdahely, 2018 október 24

Hálás szívvel köszönöm a társulás tagjainak, munkatársainak fáradhatatlan munkáját, segítségét, valamint támogatóinknak az anyagi és erkölcsi támogatásukat
Győri Margit a FEMIT ( Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás) elnöke