A FEMIT előadásai a 2021/2022-es évre


Szervezetünk a jól ismert előadásokon kívül számos új témát és előadót kínál. Célunk a szakmai megújulás, frissítés mellett a segítségnyújtás például a koronavírus okozta váratlan, megterhelő szituációk kezelésében.

Az előadások időpontjait Pécsi Erzsébet koordinátorral egyeztethetik: tel: 0915 894 051, e-mail: rabaiova1962@gmail.com.

Pszichológiai témájú előadásaink:

Diákoknak:

A gyermekeknek tervezett foglalkozások célja a fiatalok mentálhigiénés kultúrájának erősítése, a prevenció, az őket érintő kérdések, esetleges nehézségek átbeszélésére és válaszkeresésre lehetőséget teremtő alkalmak biztosítása.

Szülőknek:

A szülőknek szóló foglalkozások célja, hogy gyermekükkel kapcsolatos főbb kérdések tekintetében információkhoz juthassanak, feltehessék kérdéseiket, esetleg egymás között tapasztalatot cserélhessenek. A mindennapi élet hatékony működésének hátterében rengeteg pszichológiai tényező rejlik, melyekről való tudás hozzájárul az egyes helyzetek eredményesebb kezeléséhez, növelve a kiegyensúlyozottságot és az elégedettséget.

Diákoknak szóló előadások leírásai:

I. Pályaválasztás tréning: minden hónapban egy alkalom (8. és 9. osztály).
A foglalkozás-sorozat célja a diákok választással kapcsolatos terheinek csökkentése. Egyensúlyba hozni azt a nyomást, ami az „egy életre döntesz” felelősséggel jár. Körbejárni azokat a területeket, amelyek valójában kibontakoztatják, felismerik, és kiművelik a szunnyadó tehetségeket.
A tréning egyedisége személyre szabottságában rejlik, hiszen a diákok nem pusztán egy előadásból tájékozódnak a pályaválasztást érintő fontos kérdésekről, hanem őket bevonva, az egyes témákat önmagukon átszűrve dolgozzuk fel, élmény-alapúan.
Témák:
1. Énkép, önismeret, önbizalom.
2. Céljaim, vágyaim, motivációim. Foglalkozás vagy hivatás?
3. Példaképeim. Családi minták, foglalkozások, mennyire határozza meg az én választásomat?
4. Milyennek képzelem el magamat a jövőben? Álmaim foglalkozása.
5. Logika vagy érzés? Melyik agyféltekém dominál? Megfelelő foglalkozások számomra az agyféltekék szerint.
6. Személyiségtesztek, amelyek közelebb visznek a számomra megfelelő foglalkozáshoz.
7. Választható iskolák a környezetemben. Mi szerint választjuk iskolánkat.
8. Munkaerőpiac, iskolai végzettséget nem igénylő foglalkozások. Külföldi munkavállalás előnyei, hátrányai.
9. Jövedelmek fajtái, különbség aktív és passzív jövedelmek között. Miért fontos a pénzügyi tudatosság?
10. Kiértékelés, lezárás.

II. Iskolán belüli erőszak, bántalmazás. Határaink kijelölése, megvédése.
Senki sem szereti a kirekesztettség érzését, mégis egy elég gyakori jelenségről van szó. Nem vagyunk egyformák, a másság elfogadásáról mégis kevés szó esik. Hogyan védjem meg magamat egy esetleges bántalmazástól, ki az, akihez fordulhatok, ha úgy érzem, szükségem van a segítségre.

III. Alkohol, drogok, függőségek.
Beszélgetünk a függőségek kialakulásának jeleiről, hátteréről, függőségek gyakoriságáról, illetve hogy kik a veszélyezett csoportok. Megkülönböztetjük a társadalmilag veszélyesebb és kevésbé veszélyes függőségeket. Részletesen kitérünk a digitális ingerekre, mint a fiatalokat leginkább érintő, modern függőségi jelenségre.

IV. Önbizalom, önértékelés, önbecsülés
A lexikális tudás mellett, fontos erény az érvényesüléshez a megfelelő önbizalom. Ahhoz, hogy önbizalmunk helyén legyen, megfelelő önértékelés és önbecsülés kell, hogy párosuljon. Egy ilyen versenyszellemű társadalomban nem elég már csak okosnak lenni. Ha valaki nem rendelkezik kellő mértékű önbizalommal, könnyen elsöprik azt az értéket, amivel hozzá tud járulni a világ élhetőbbé tételéhez. Legtöbb esetben önbecsülésünk megsérül, hiszen sok esetben, sem otthon, sem az iskolai környezetben nem kapjuk meg azt a minőségű támogatást, amire sérülékeny lelkünknek szüksége lenne. Ezért is fontos erősíteni fiataljainkat, hogy érzelmeikben, és érzéseikben minél inkább helyükön legyenek a sikeres és boldog élet megvalósításához.

V. Érzések, érzelmek, érzelmi intelligencia
A sikeres emberek egyik titka az érzelmi intelligencia. Fontos megtanulni felismerni érzelmeinket, megfogalmazni, elválasztani őket egymástól, és kifejezni azokat. Ha ismerem saját érzéseimet, felismerem a másik ember igényeit, vágyait, és könnyebben tudom őt megérteni, tudok hozzá kapcsolódni. Elkerülhetek számos olyan szituációt, ami számomra negatív kimenettel járhat, és tudatosan kereshetek olyat, ami pozitív megéléseket, és tapasztalásokat fog hozni az életembe.

VI. Karantén témák: hogyan éltem meg a karantént? Félelmeink a járvány idején
Beszélgetés a COVID 19-ről, és egyéb világjárványokról. Beszélgetünk arról, hogy hogyan élték meg a diákok a karantént, milyen volt otthon bezárva lenni, hogyan hatott ez a tanulmányaikra, és a közösségi életükre, családjaikra. Körbejárjuk azt a kérdést is, hogy hogyan tudunk felkészülni egy esetleges nagyobb méretű, szigorúbb korlátozásra. Teret kapnak a félelmek és kérdések is: meddig tarthat, eredete, hossza, tünetei, veszélyessége.

A foglalkozásokat Harangozó Ferenc, szociálpedagógus, coach tartja.

Drogprevenció

Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés Gáspár Károllyal az apával, aki a fiát veszítette el a drog miatt.

További drogprevenciós előadás: Saját tapasztalat alapján – Márk Tibor

Varázsmesékről - Böde Péter- Vándor Meseíró, Vándor Tanító
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ (AKÁR INGYENESEN)
17 éve írok és rajzolok mesekönyveket, versesköteteket, színezőket. 11 éve tartok író-olvasó találkozókat országhatáron innen és túl. Vándor Meseíróként 278 magyar településen megfordultam és több mint 500 intézményben tartottam már előadást, foglalkozást, találkozót. Évente 25 000 gyermekkel találkozok. Mesekönyveimet 33 iskolában kötelező olvasmányként is használják. Nyaranta, közel 150 diáknak tartok alkotótábort Magyarországon és Felvidéken is.
A diákoknak megmutatom a találkozókon azt is, hogy 8-10 évesen milyen képregényeket készítettem és a könyveim eredeti rajzait is. A találkozók után a gyerekek alkotási lázban égnek: olvasni, gondolkozni kezdenek, célokat tűznek ki, mert rájönnek, hogy én is úgy kezdtem, mint ők.
Előadásaim fő célja, hogy a fiatalok megszeressék az olvasást, a magyar nyelvet, lelkesen alkossanak, és legfőképpen gondolkozzanak. Mindezt humoros formában tálalom, így sokkal fogékonyabbak a különböző témákra. Foglalkozunk a magyar nyelvvel, mint varázs nyelvvel; a természet és az ember kapcsolatával; a műszaki eszközök helyes, illetve helytelen használatával; rajztechnikákkal; találós kérdéses formában játszunk a verseimmel, melyet Ők mondanak el az előadáson; mesélek; bevonom a diákokat az előadásba, így interaktívvá teszem a programot.
Szülőknek, és kamaszoknak is tartok előadásokat.
Főként alsós és felsős diákokhoz hívnak, viszont óvodás korú gyerekeknek is szoktam foglalkozásokat tartani.
Meghívásom kétféleképp lehetséges:
1. INGYENESEN: Tiszteletdíjat nem kérek, ha a pedagógusokat, diákokat és a szülőket előzetesen értesítik (e-mail, közösségi fórum, tájékoztató füzet, plakát) a találkozókról és az azt követő dedikálásról, ahol megvásárolhatják a diákok, szülők, pedagógusok is a kiadványaimat. Ebben az esetben a tiszteletdíjam az, ha az előadás után vásárolnak a kiadványaimból, így mindenképp azt kérem, hogy fokozottan figyeljenek rá, hogy a szülők és diákok tudjanak a vásárlási lehetőségről, hiszen a kockázatot én vállalom. Amennyiben a szülők, diákok nem tudnak a vásárlási lehetőségről – nem kaptak írásos tájékoztatást pár nappal a találkozók előtt -, abban az esetben a 2. pont teljesül. /plakát a mellékletben/
2. TISZTELETDÍJ ELLENÉBEN is szívesen vállalok meghívást. 1 találkozó díja 35 euro. Ebben az esetben nem kérem, hogy tájékoztassák a szülőket vásárlási lehetőségről, mert csak a találkozó idejére tartózkodom intézményükben.

Társulásunk, a FEMIT ezeken a lehetőségeken kívül az egyes igények és egyéni érdeklődés alapján további témakörök felvetésére is nyitott.